Montáž plávajúcej podlahy m2 od 4,00 EUR
Montáž soklových líšt lepením bm 1,50 EUR
Montáž soklových líšt na kotvy bm 2,00 EUR
Rezanie a tmelenie uhlov ks 1,00 EUR
Montáž prechodových líšt lepením bm 4,00 EUR
Montáž prechodových líšt na kotvy bm 5,00 EUR
Zahobľovanie prahu ks 5,00 EUR
Skrátenie dverí ks 5,00 EUR
Osadenie zárubní a dverí 1 ks od 40,00 EUR
Zametanie, vysávanie, prekladanie nábytku, vynášanie materiálu 1 h 10,00 EUR
Doprava materiálu 1 km 0,40 EUR

Všetky ceny sú uvedené s DPH.